มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 11(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เพื่อเปิดเวทีแสดงศักยภาพนักศึกษาและค้นหานวัตกรรมมาใช้พัฒนาและผลิตสินค้าด้านอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
อ่าน 416 ครั้ง
8 ก.พ. 2562    Porntip Kumdee

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัด โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 11 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทังหมด 7 ทีม จาก 4 สถาบันได้แก่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          การประกวดในครั้งนี้ถือการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้าสู่วงจรของอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกทีมเป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สำหรับการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ( Food Innovation contest  2019)   ภายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน  2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ต่อไป

          รศ.ดร. พรเทพ  ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่  2 ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ  โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมในอนาคต  โดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องตอบตอบโจทย์ผู้บริโภค  ตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุที่อาจจะมีผลต่อธุรกิจด้านอาหาร  วันนี้ก็มีผู้ประกอบการเข้ามาสังเกตการณ์เพื่อจะเอาผลงานของนักศึกษาที่ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกนั้นเอาไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไป 

          โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ทีมได้แก่ ผลิตภัณฑ์บิสกิตข้าวเม่า จากทีม Doozy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร Cracker Mixed Fiber จากทีมเฟื่องฟ้าสีอิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามไร้กระบอก (My Boo) จากทีม Bright  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้ง 3 ทีมจะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าไปแข่งขันงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ( Food Innovation Asia Conference 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน  2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ต่อไป

           ด้านนางสาวกวินนาฎ  ศรีสำราญ ตัวแทนจากทีมเฟื่องฟ้าสีอิฐ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ว่า  วันนี้ตนเองและทีมได้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า  Mixed Fiber Cracker มาใช้ในการประกวดซึ่งตนเองและทีมได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 3 ปีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดย Mixed Fiber Cracker นี้เป็นการนำเอาหยวกกล้วย และกล้วยดิบมาทำเป็นแป้งทำขนมแทนแป้งสาลี ซึ่งแป้งที่ได้นั้นจะมีไฟเบอร์สูง และไม่มีสารกลูเตน  หยวกกล้วย กล้วยดิบนี้ก็มีราคาต้นทุนต่ำกว่าการผลิตแป้งสาลีมาก ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค  ด้านการเข้าร่วมประกวดก็ถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ช่วยให้พวกเรานำความรู้ที่ได้เรียนมามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารทำให้เราได้มีประสบการณ์มากกขึ้นด้วย

          อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ  และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลให้การสนับสนุนภายใต้นโยบายประเทศไทย  4.0  อุตสาหกรรมอาหารได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ  ทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม  เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งสร้างอาชีพให้กับประชาชนของประเทศ  และรายได้ให้กับประเทศหลายแสนล้านบาทต่อปี  แต่อย่างไรก็ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในภาวการณ์ปัจจุบัน  ทั้งด้านความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม โครงการประกวดนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในอนาคต  

พรทิพย์  คำดี  ข่าว 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  คณะเทคโนโลยี  ภาพ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »