ทันตะ ร่วม NIIGATA UNIVERSITY GRADUATE จัดประชุมนานาชาติ ในวาระ 40 ปี

ทันตะ ร่วม NIIGATA UNIVERSITY GRADUATE จัดประชุมนานาชาติ ในวาระ 40 ปี
อ่าน 226 ครั้ง
13 ก.พ. 2562    Ying Poshuwan

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Niigata University Gradute School of Medical and Dental Sciences ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “ International Collaborative Symposium on Development of Human Resources In Practical Oral Health and Treatment” โดยมี Prof. Katsumi UOSHIMA, Vice Dean, Faculty of Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, JAPAN เป็นประธานในพิธีเปิด  และรองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ จัดขึ้น ณ โรงแรม Novotel Phuket Resort Hotel จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีทันตแพทย์ทั่วโลกสนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน
 
โดยภายในงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก  Niigata University, Japan ได้แก่ Prof Kenji IZUMI, Prof Miho TERUNUMA, Dr. Genki ITO, Asst.Prof. Yurie YAMADA, Dr. Akane YAMADA, Prof Atsushi OHAZAMA, Prof. Makoto INOUE, Dr. Midori YOSHIHARA, Dr. Sirima KULVANICH, Dr. Jin MAGARA, Dr. Yoko HASEGAWA, Prof. Takahiro ONO, Prof. Norio AMIZUKA, Prof. Hiroshi OGAWA และ Assoc.Prof. Tomoki MAEKAWA นอกจากนั้นยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ ได้แก่ Dr. Arunee LAITEERAPONG ; Chulalongkorn University, Thailand  Prof. Boyen HUANG Charles Sturt University, Australia  Asst.Prof. Chaimongkon PEAMPRING Prince of Songkla University, Thailand Assoc.Prof. Teerasak DAMRONGRUNGRUANG Khon Kaen University, Thailand Dr. Supawich MORKMUED Khon Kaen University, Thailand พร้อมกันนั้นยังมีการเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster presentation/competition โดยมีหัวข้อการนำเสนอคือ Basic science , Clinical science และ Oral health improvement  อีกด้วย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี กล่าวว่า “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “ International Collaborative Symposium on Development of Human Resources In Practical Oral Health and Treatment” โครงการที่ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ และทาง Niigata University Gradute School of Medical and Dental Sciences ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ ด้าน Practical Oral Health and Treatment อีกทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและการส่งเสริมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ของคณะในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านทันตกรรมสมัยใหม่ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลอง 40 ปีการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย”
 
ข่าว โดย หน่วยสื่อสารองค์กร
ภาพ โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »