สถาปัตย์ มข. ทำบุญในวาระครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกันทำบุญในวาระครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ ณ อาคารอเนกประสงค์สิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ่าน 279 ครั้ง
14 ก.พ. 2562    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

             คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันทำบุญในวาระครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ เมื่อวันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  2562  อาคารอเนกประสงค์สิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับการทรงลงพระปรมาภิไธย  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2531  โปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้งเป็นคณะขึ้น  ซึ่งจวบจนปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีอายุครบรอบ 31 ปีแห่งการก่อตั้งแล้ว  จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่คณะจะจัดกิจกรรมขึ้นในวาระดังกล่าว โดยกำหนดจัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้ง เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาคณะ  ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลและสดับพระธรรมเทศนาร่วมกัน  เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ต่อองค์กร และได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ผู้ล่วงลับ  และเพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

            สำหรับกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา  08.30-10.00 น.     สักการะบูชา ขอขมา และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พระพุทธชินราช  ณ  หน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  เจ้าพ่อมอดินแดง และพระภูมิเจ้าที่คณะ จากนั้นเวลา 10.30 น.  พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดสว่างสุทธารามเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา จากนั้น เป็นการถวายภัตตาหารเพล  จตุปัจจัย  และไทยทานสังฆทาน ณ  อาคารอเนกประสงค์สิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   และในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. เป็นกิจกรรม Big Cleaning Day  บริเวณพื้นที่รอบอาคาร บริเวณตลอดแนวร่องระบายน้ำโรงอาหาร หลังห้องสมุด โรงเรือนเพาะชำ โรงซ่อมบำรุง และโรงจอดรถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ภาพ : ศิริวุฒิ รสหอม และ จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »