มข. นำเกษตรกรบ้านโต้นดูงานวิสาหกิจปลูกผักคำพอุง

สำนักบริการวิชาการ และ เบทาโกร นำเกษตรกรตำบลบ้านโต้น ดูงานวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 191 ครั้ง
15 ก.พ. 2562    Prapaporn Khanchai

           นายเสงี่ยม คำบุญเหลือ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตำบลคำพอุง เล่าว่า "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตำบลคำพอุง ควบคุมคุณภาพตั้งแต่การปลูก การเก็บผลผลิต การจัดจำหน่าย และมีระบบการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP สินค้าเกือบทั้งหมดส่งขายให้กับ บริษัท คิงส์ วิช และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด"

           กลุ่มวิสาหกิจปลูกผักบ้านโต้น เล่าว่า "กลุ่มวิสาหกิจปลูกผักตำบลคำพอุง มีทักษะและวิธีการใหม่ ๆ ที่น่าเรียนรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโต้นต่อไป"

 

ข้อมูล/ภาพ : ศิริพร สุวรรณหาร

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »