คณะวิทย์ฯ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร พร้อมแสดงความยินดีกับนักวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ มข.จัดโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรปี 62 พร้อมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ รวม 3 ท่าน
อ่าน 122 ครั้ง
18 ก.พ. 2562    Suchartt Dhepphuhkieo

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการ  “ผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์”  ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์  วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 13.00-16.00 น.   โดยมี  ผศ.ดร. สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ    เป็นจำนวนมาก  โอกาสนี้ คณะฯ ได้จัดให้มีการแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีในโอกาสได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559    ร่วมแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์   และร่วมแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561   โดย คณบดี เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  ต่อมาทั้ง 3 ท่าน  ได้กล่าวแสดงความความขอบคุณ และได้บรรยายพิเศษ ข้อคิดและมุมมอง ในหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์”  โดยศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์  บรรยายพิเศษ "การได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2559"  โดย ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล  และหัวข้อ "การได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561" โดย ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก ซึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน ความมุ่งมั่น การแก้ปัญหา อุปสรรค จนสามารถประสบความสำเร็จและก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดทางวิชาการได้   โอกาสนี้ คณาจารย์ ตัวแทนสาขาวิชา ได้ร่วมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี 

 

ภาพและข่าว  โดย สุขทวี คลังตระกูล


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »