คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ณ จังหวัดชัยภูมิ

13-15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ณ จังหวัดชัยภูมิ โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการรักษาสัตว์ การตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิให้กับโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ฯลฯ
อ่าน 188 ครั้ง
18 ก.พ. 2562    Yunyong Vangprecha

     ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์สังกัดประจำโรงพยาบาล พร้อมด้วยนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนคณะเดินทางเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ใน “โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการรักษาสัตว์ การตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิให้กับโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว การผสมเทียม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในหลักสูตรที่ตรงความต้องการในพื้นที่ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงสุกรและการจัดการฟาร์ม โรคพิษสุนัขบ้า การตัดแต่งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ และคุณภาพน้ำนมดิบ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการให้คำปรึกษาแนะนำ อนึ่ง โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน นี้ เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ได้ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อให้หน่วยงานสัตวแพทย์เข้าไปดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »