ทันตกรรมพระราชทาน มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ ทำฟันประชาชนถิ่นกันดาร ฟรี

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยบริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร สนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ ณ รร.ตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
อ่าน 506 ครั้ง
18 ก.พ. 2562    Jiraporn Pratomchai

             เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.45 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนักเรียน 30 คน  มีครู ตชด. 7 นาย ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ อย่างใกล้ชิดทั้งนี้มีข้าราชการ และ พสกนิกร รับเสด็จกว่า 800 คน            
           ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจรักษาสุขภาพช่องปากให้กับประชาชน  โดย รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้นำทีมแพทย์และทันตบุคลากร จำนวน 31 คน ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียน และประชาชนฟรี โดยมี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยให้บริการด้วย          
           รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ กล่าวว่า  “วันนี้หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ให้บริการถอนฟัน  การอุดฟัน  ขูดหินปูน  และเคลือบฟลูออไรด์  ทำการตรวจคนไข้ไป 58 คน อุดฟัน 8 ราย  ขูดหินปูน 10 ราย  ถอนฟัน 13 ราย  เคลือบฟลูออไรด์ 23 ราย  และตรวจสุขภาพช่องปาก 4 ราย  ขอขอบคุณทันตแพทย์ในอำเภอท่าอุเทน ที่มาช่วยกันอีก 3 คน รวมทั้งนักศึกษาจิตอาสา และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทย์ทุกคน ที่ร่วมใจกันตรวจรักษาสุขภาพช่องปากให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นพันธกิจที่หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ยึดถือปฏิบัติงานเช่นนี้เสมอมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนิน ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทุกคนอย่างแท้จริง ”             
          ในปี 2561 ที่ผ่านมาหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนในเขตทุรกันดารจำนวน 10 ครั้ง รวมจำนวนผู้ป่วย 2,883 คน ส่วนใหญ่มีอาการฟันผุ ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มารับบริการต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   
          นางประนอม กือทอง ชาวบ้านแก้ง อ.ท่าอุเทน ต.หนองเทา จ.นครพนม อายุ 65 ปี กล่าวว่า "วันนี้ดีใจที่ได้รับบริการทันตกรรมถอนฟันฟรี โดยทุกครั้งที่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้ใหญ่บ้าน ตนจะเดินทางมารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ทุกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว ทุกครั้งที่ พระองค์เสด็จหมู่บ้านนี้จะมีความเจริญหลายด้าน ทั้งถนนสัญจร การศึกษา และสุขภาพของประชาชน ตนรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระเทพฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์อย่างยิ่ง"
         ด้านเด็กชายวันชัย พรมดี นักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เล่าว่า "ตนเคยรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ มาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ตนมีหน้าที่เล่นดนตรีวงโรงเรียน และร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชื่นชอบฐานประมงมากที่สุด เพราะสามารถนำความรู้ไปเลี้ยงปลาให้ครอบครัวทานได้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระสรวล พระหทัยดี และอยากให้พระราชดำเนินมาบ่อยๆ"
         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสนองตามพระราชหฤทัยของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร พระองค์ทรงห่วงใยความทุกข์ยากของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ทันตบุคลากรจิตอาสาทุกคนต่างปฏิบัติงาน อย่างมุ่งมั่นตั้งใจนำองค์ความรู้วิชาการและวิชาชีพทันตกรรมออกให้บริการแก่สังคม และให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากโดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมานานกว่า 26 ปี


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »