หอสมุดชวนน้องสาธิตฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ทำดีวันมาฆะบูชา

สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรมธรรมะสวัสดีกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)
อ่าน 461 ครั้ง
21 ก.พ. 2562    Nitiya Chumapai

     คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พุทธศาสนาในหัวข้อ ธรรมะสวัสดี ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   โดยทำหน้าที่ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้   กิจกรรมที่ทางศูนย์ฯจัดขึ้นแบ่งงออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการให้ความรู้เล่นเกมส์ตอบคำถามที่ศูนย์วิจัยฯ และ 2)กิจกรรมทำบุญ ถวายสังฆทาน ที่วัดธรรมะอุทยาน  
       อาจารย์พรมณี หาญหัก รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยออทิสติก  กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาเป็นประจำ เป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมของพุทธศาสนิกชนในวันมาฆะบูชา  ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ เป็นการเปิดโลก  ช่วยเสริมทักษะสังคม และสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียนออทิสติกได้เป็นอย่างดี 
       นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ สำนักหอสมุด กล่าวว่า สำนักหอสมุดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วิจัยออทิสติก นอกจากหนังสือแล้ว สื่ออื่นๆ ก็มีความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลที่ต้องทำหน้าที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้อ่าน หรือเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้จะแตกต่างจากผู้ใช้ห้องสมุดกลุ่มอื่นๆ ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างยิ่ง  จะเห็นได้จากกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ จัดขึ้น และพบว่า นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ว่า ในวันมาฆะบูชาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาอะไรบ้าง และเรียนรู้ว่าไปวัดต้องเรียบร้อยและเป็นการมาทำบุญ และนางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล ตัวแทนคณะกรรมการฯ ที่ไปร่วมงาน กล่าวว่า นักเรียนมีความภูมิใจเมื่อตอบคำถามได้และได้รับรางวัล การเรียนรู้เรื่องต่างๆ มักจะอาศัยความไว้วางใจกับครูพี่เลี้ยงที่ดูแล ส่วนการอ่านมักจะอ่านหนังสือเล่มเดิมที่ชอบ 
 
ข่าว/ภาพ: นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »