สังคมศาสตร์บูรณาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป วช. ปีงบประมาณ 2562
อ่าน 123 ครั้ง
21 ก.พ. 2562    Anirut Sootinan

               วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป วช. ปีงบประมาณ 2562 โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี โดยมีเกษตรอำเภอ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล  กล่าวว่า การนำนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยนี้ เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนกับอย่างมาก โดยสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ที่นักศึกษาจะต้องเรียนในชั้นปี 3 นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานภายนอกด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »