สาขาออกแบบ สถาปัตย์ จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการสำหรับ นศ.ปี 1

สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตย์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ และปฐมนิเทศการใช้ห้องปฏิบัติงานฯ สำหรับนศ. ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.
อ่าน 572 ครั้ง
21 ก.พ. 2562    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

               ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ เป็นประธานในพิธีไหว้พระพิฆเนศ  บายศรีสู่ขวัญและมอบเสื้อปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 85 คน

               กิจกรรมไหว้พระพิฆเนศ  มอบเสื้อปฏิบัติการและปฐมนิเทศการใช้ห้องปฏิบัติงานการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นกิจกรรมประเพณีสำคัญที่ สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสามช่วง คือ ช่วงแรก เป็นพิธีไหว้สักการะพระพิฆเนศที่ลานพระพิฆเนศ  หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ช่วงที่สอง พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกแขนเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาด้วยกัน ช่วงที่สาม เป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยมีอาจารย์และบุคลากรที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเป็นผู้สวมให้

               กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเนื่องจากสาขาวิชาการออกแบบ  เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งเป็น 5 วิชาเอกได้แก่ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิชาเอกออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย , วิชาเอกออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน , วิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น , วิชาเอกออกแบบเซรามิก  ซึ่งนักศึกษาทั้ง 5 วิชาเอกต้องฝึกปฏิบัติงานในโรงฝึกปฏิบัติงาน และจำเป็นต้องสวมเสื้อฝึกปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกต่อตัวนักศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาด้วยกันเอง  เป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  และยังเป็นสิริมงคล  สร้างคุณธรรมธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาอีกด้วย

 

ภาพ : อาจารย์ ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร และ จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »