มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ "มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
อ่าน 136 ครั้ง
19 มี.ค. 2562    Yunyong Vangprecha

     ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณชาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วย  น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ น.สพ.ธนกร ศรีรัตน์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ นางสาวสุภาพร ต้นกันยา นางสาววิไลพรรณ กู้ภูเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย และนายสุบรรณ จันทเสน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 "มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ โดยโรงพยาบาลสัตว์ได้จัดรถบริการฉุกเฉินและทีมสัตวแพทย์เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »