ผู้บริหารด้านการต่างประเทศพบปะเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านบรรยากาศ ความเป็นนานาชาติและการบริการนักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทางในการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ
อ่าน 152 ครั้ง
21 มี.ค. 2562    Sakhin Khaochaimaha

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 16.45 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองการต่างประเทศ จัดงานผู้บริหารพบปะเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านบรรยากาศ ความเป็นนานาชาติและการบริการนักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะแนวทางในการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงสร้างความผูกพันธ์ของนักศึกษาต่อสถาบัน (Royalty) อีกด้วย    

ในโอกาศนี้ รศ. ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยได้แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงานและบุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาต่างชาติอื่น และกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ด้วย

 

ข่าว : สิรินญา สิทธิมงคล
ภาพ : สาขิน ขาวไชยมหา

 

 

 

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »