KKBS จัดงาน“Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดงานวันนักการตลาดสัญจร ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่สังคม พัฒนาความรู้แก่นักศึกษาในเชิงปฏิบัติ หวังให้เกิดการพัฒนาด้านธุรกิจในอีสาน
อ่าน 416 ครั้ง
22 มี.ค. 2562    Wadchara Noichompoo

          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ Train the Trainer สัญจร...ภาคอีสาน ครั้งที่11 “Disruptive Marketing คิดใหญ่ มองไกล หัวใจสู่ทางรอดในยุคDisruption”  เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้แก่นักศึกษาในเชิงปฏิบัติ  โดยมี รองศาสตราจารย์ กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมชาติ เป็นวิทยากร  ได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการตลาด เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562  ณ ห้องมงกุฎพลอย  โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

          พิธีเปิด “วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11”  จัดขึ้นเมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 22  มีนาคม 2562  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ ม.ร.ว.สุทธิภาณี  ยุคล  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม   

          รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช  กล่าวว่า “สำหรับโครงการ Train the Trainer สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นความร่วมมืออันดีระหว่างสมาคมการตลาดแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์รวมความรู้และวิชาการของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาดให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับคณะครู อาจารย์ด้านการตลาด ให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่จำเป็นในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับประเทศ และ สากลได้ ดังนั้น สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการ Train the Trainer สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 นี้ขึ้น การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะครูอาจารย์ ที่สอนด้าน การการตลาดที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ งบประมาณจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจะทำให้ผู้เข้าสัมมนาในครั้งจะได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ใน สภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

          ม.ร.ว.สุทธิภาณี  ยุคล  กล่าวในพิธีเปิดว่า  “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนใน สาขาวิชาการตลาดจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัดกิจกรรม อบรม Train the Trainer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกวาระหนึ่ง เป็นครั้งที่ 11  ในวันนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีนโยบายหลักที่มุ่งมั่นสร้างสังคมนักการตลาดให้ ไปสู่การตลาดยุคประเทศไทย 4.0 นับตั้งแต่นักธุรกิจ นักการตลาด ผู้ประกอบการตลอดจน คณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และ นิสิตนักศึกษาการตลาดทั้งนี้ ทางสมาคมฯได้จัด กิจกรรมการตลาดสัญจร ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้ง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ในด้านการตลาดสู่ท้องถิ่น”

          ทั้งนี้  ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 จะเป็นการสัมมนา หัวข้อ “Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยวิทยากร คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เทจ (ประเทศไทย) บริษัทวิจัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น คุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัดสตาร์ทอัพ  คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซิลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด  รองศาสตราจารย์ กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณปิลันธน์ ศรีวีระกุล Presenter / Producer รายการเชื่อชัย ทาง SpokedarkTV

          ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานวันนักการตลาดครั้งต่อไป ได้ทาง facebook.com/NewsGenMarketing หรือเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น https://kkbs.kku.ac.th

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »