มข.จัดใหญ่! วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”
อ่าน 398 ครั้ง
23 มี.ค. 2562    Warunu Donnue

       คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน “วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11” เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้แก่นักศึกษาในเชิงปฏิบัติ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน  ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้จัดในระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
         รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดสู่สังคมไทย ที่เกิดจากความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เชื่อมั่นว่างานในวันนี้เป็นงานสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด นักธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบการ ในภาคอีสาน ที่จะได้มีโอกาสต่อยอดองค์ความรู้ที่จากผู้ที่มีมีประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาในองค์กรหรือธุรกิจของตนเอง ส่งผลให้ประเทศชาติมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลได้
         รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการการเรียนในสาขาการตลาด โดยนักศึกษาสาขาการตลาดได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
         “สำหรับกิจกรรมวันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่ออัพเดตองค์ความรู้ด้านการตลาดที่น่าสนใจผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับนักการตลาด นักธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจและวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างแม่นยำ ฉับไวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถของนักการตลาดรุ่นใหม่ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Marketing ที่ทุกอย่างถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว” คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าว
       กิจกรรมที่เกิดขึ้นเปิดโอกาสให้นักการตลาดทุกระดับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการตลาดอีกด้วย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “Disruptive Marketing คิดใหญ่ มองไกล หัวใจสู่ทางรอด ในยุค Disruption” และหัวข้อ “MICRO INFLUENCER แรงจูงใจที่ต้องจับตามอง”   และในวันที่ 23 มีนาคม 2562 จะเป็นการสัมมนา หัวข้อ “Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง ได้แก่ คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) บริษัทวิจัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น  คุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัดสตาร์ทอัพผู้พลิกโฉมธุรกิจก่อสร้างในเอเชีย และสตาร์ทอัพเจ้าของเพจ "เจ๊จูวัสดุก่อสร้าง" คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซิลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด นักคิด นักธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทย เจ้าของแนวความคิด White Ocean Strategy รองศาสตราจารย์ กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณปิลันธน์ ศรีวีระกุล Presenter / Producer รายการเชื่อชัย ทาง SpokedarkTV ในการบรรยายในหัวข้อต่างๆ สำหรับงานสัมมนา “วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในครั้งต่อไปนั้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง facebook.com/NewsGenMarketing หรือเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น https://kkbs.kku.ac.th” คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าวในท้ายที่สุด
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »