มข.รณรงค์โค้งสุดท้ายออกไปเลือกตั้งส.ส.

นักศึกษาและบุคลากรมข.จัดขบวนรณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (พรุ่งนี้) ณ บขส.3 และ ศูนย์การค้าประตูน้ำขอนแก่น พร้อมแนะนำการกาบัตรที่ถูกต้อง
อ่าน 316 ครั้ง
23 มี.ค. 2562    Porntip Kumdee

วันนี้ (23 มีนาคม 2562) เวลา  10.00 - 12.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขบวนรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง  โดยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า  50  คน ได้ร่วมกันแต่งกายชุดคอสเพลย์  เดินรณรงค์พร้อมแจกเอกสารแนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หอพัก  และบ้านพักบุคลากร  นอกจากนั้นยังได้มีการจัดขบวนรณรงค์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร  จังหวัดขอนแก่น  (บขส.3) และ ศูนย์การค้าประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้อย่างมาก

                นายธัญญา  ภักดี   ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลางในฐานะผู้ประสานงานการรณรงค์การเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า  กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่พรุ่งนี้ (24 มีนาคม  2562)  ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมการรณรงค์มาตลอด โดยเป็นนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นและ  48 องค์กรในการเคลื่อนยุทธศาสตร์ “คูณล้านดอก....ไปออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.” และยังเป็นนโยบายของ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส)  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างดีทั้ง ๆ ที่เป็นวันหยุดและนักศึกษาบางคนต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งที่ภูมิลำเนา ซึ่งนักศึกษาที่อาศัยที่จังหวัดขอนแก่นและจากวิทยาเขตหนองคาย ก็ได้รวมตัวกันมาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้  

                โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลากหลายกิจกรรม  ไม่ว่าจะเป็น  การจัดเวทีเชิญผู้แทนพรรคการเมืองมาแสดงวิสัยทัศน์  ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยมีพรรคการเมืองเข้าร่วมกว่า  28  พรรคและได้รับความสนใจจากนักศึกษาบุคลากรเข้าร่วมฟังกว่า  800  คน  และได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับนักศึกษา  และยังมีการรณรงค์การเลือกตั้งทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งทางสถานีวิทยุกระจานเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น   KKU Channel  website ของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงสื่อ social และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้จัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้พรรคการเมืองเข้ามาแนะนำตัวผู้สมัครและติดป้ายประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมือง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา  บุคลากร  และประชาชนได้ตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังจากที่ไม่ได้มีการจัดการเลือกตั้งมานานกว่า  7  ปี  โดยมีเป้าหมายคือมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ  2

 

ข่าว : พรทิพย์  คำดี

ภาพ : พรทิพย์  คำดี / ธัญญา  ภักดี

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »