วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562

11 เมษายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีไทยและเผยแพร่แก่ชาวต่างประเทศ
อ่าน 214 ครั้ง
11 เม.ย. 2562    Putthiroek Pola

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ บริเวณลานชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสตามประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทยซึ่งวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษาและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมให้คนไทยและต่างประเทศได้รู้จักและคงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโสซึ่งมีทั้งผู้บริหาร และอาจารย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศ เกตุแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ข่าว: พุฒิฤกษ์

ภาพ: โฆษิต/ธนศักดิ์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »