ชื่นชม! นศ. มข. 17 คน รับทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จนจบการศึกษา

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในโอกาส พบนักศึกษาทุนปัจจุบัน และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้ารับทุน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
อ่าน 318 ครั้ง
22 เม.ย. 2562    Raviporn Saisaenthong

          รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์  พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในโอกาส พบนักศึกษาทุนปัจจุบัน  และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้ารับทุน  ในการนี้มี นักศึกษาทุนปัจจุบัน   จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  จำนวน  39  คน  ร่วมเข้าพบ ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร  3  อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ วันเสาร์ที่  20  เมษายน  2562  ที่ผ่านมา
          รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ พร้อมด้วย กรรมการมูลนิธิ  และนักศึกษาที่ได้รับทุนทุกท่าน 
         “ขอชื่นชมมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อย่างยิ่ง ในฐานะองค์กรกลางในการทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม  ที่ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ และสำเร็จการศึกษา  ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนได้ตระหนัก  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  ทั้งด้านวิชาการ  และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  ที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย  สำหรับการใช้เงินทุน ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด พร้อมทั้งปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร นำความรู้ ความสามารถ ไปพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”รศ.เพียรศักดิ์ กล่าว
          นาย เศรษฐพงษ์ ทันตาหะ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับทุน มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์  เผยว่า  ตนเองได้รับทุนตั้งแต่ปี 2  โดยมูลนิธิจะให้ทุนจนจบการศึกษา “เทคนิคของการเรียนที่ทำให้ผลการเรียนอยู่ในระดับดีนั้น ต้องรู้จุดประสงค์แต่ละวิชา จากนั้นอ่านหนังสือตามวัตถุประสงค์นั้นตลอดจนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นชินกับปัญหา ทุนที่ได้รับเป็นทุนให้เปล่า ขอเพียงเติบโตไปเป็นคนดี พัฒนาตนเองไปพร้อม ๆกับพัฒนาสังคม มีจิตสำนึกของความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น คือสิ่งที่มูลนิธิปลูกฝังอยู่เสมอ”นาย เศรษฐพงษ์ กล่าว
          ภายหลังการกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ให้โอกาสนักศึกษาที่ได้รับทุนปัจจุบัน 39 คน จาก  6  สถาบัน  แบ่งเป็น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวน  17  คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จำนวน   1  คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน   3  คน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน   4  คน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี  จำนวน   6  คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  จำนวน   8  คน เล่าถึงความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการศึกษา หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครรับทุนใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวน  24  คน จาก  3  สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน  15  คน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน   3  คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี จำนวน   6  คน
           ทั้งนี้มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2511 โดยมีหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร เป็นผู้ก่อตั้ง มุ่งเน้นการสนับสนุนแก่สถาบันทางการศึกษาและนักศึกษาที่ขัดสน ต่อมาปี พ.ศ. 2530 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จวบจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ  แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เริ่มมอบทุนเมื่อปีการศึกษา  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 – 2561  รวมทั้งสิ้น  588  ทุน แต่ละทุนจะได้รับ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการครองชีพ เดือนละ 1,200 บาท  เป็นเวลา  10 เดือน/ปีการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน  ค่าหอพัก และอื่นๆ ที่จำเป็นตามใบเสร็จ  หอพักนอกสถาบันเดือนละ 500 บาท


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »