โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับผลิตสัตว์ปีก

16-18 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก
อ่าน 146 ครั้ง
21 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Lecasa Bangsaen Hotel  บางแสน จังหวัดชลบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ให้แก่บริษัทผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมหรือลดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานต่างๆ ที่บังคับใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ภายใต้การสัมมนาเรื่องการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก Update EU regulation (Salmonella control, poultry welfare)  and internal auditor for EUGAP 2026” เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ บริษัทผู้ผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก (ฟาร์ม โรงฟัก โรงเชือด โรงงานอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบริษัทผู้ผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก (ฟาร์ม โรงฟัก โรงเชือด โรงงานอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการ) สัตวบาลฟาร์มสัตว์ปีก สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกและโรงเชือดสัตว์ปีกมีความเข้าใจในหลักการจัดทำรายการที่ต้องประเมินภายใน หลักการควบคุมในกระบวนการผลิตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของผู้นำเข้าจากยุโรป เพื่อให้นำรายการที่ต้องประเมินภายในดังกล่าวไปใช้ตรวจสอบกิจกรรมการผลิตภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการลดความเสี่ยงที่บูรณาการและเป็นรูปแบบที่ตรวจสอบได้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
     การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.สมพิศ จุลลาบุตรดี  ผู้เชี่ยวชาญการตรวจมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก และ น.สพ.วัชรพงษ์ สุดดี สังกัดกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยายและกิจกรรม work shop ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 42 ท่านด้วย คณะขอขอบคุณ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »