ทันตะจัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริม “การทำงานมีคุณธรรม”

ทันตะจัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริม “การทำงานมีคุณธรรม”
อ่าน 250 ครั้ง
23 พ.ค. 2562    Ying Poshuwan

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2562 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 คน 
 
โดยการสัมมนาบุคลากรในครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรม 2 ภาค คือ ในภาคแรกจัดในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 การรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรพล เพชวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรพิเศษ และมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคที่สอง คือภาคปฏิบัติ (Workshop)  โดยแบ่งกลุ่มระดมสมองในด้านการแบ่งงาน การหาแนวทางในการทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่ดี มีความสุขและเป็นองค์กรที่อบอุ่น โดยมี อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (ครูบิ๊ก) เป็นวิทยากรพิเศษ จัดระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่า บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จของคณะ และที่ผ่านมาคณะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะที่มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านงานคลังและพัสดุที่ดีถึงสองครั้ง คือ ครั้งแรกในปี พ.ศ.2557  และล่าสุดคือ ปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นหลักประกันถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมอย่างต่อเนื่องของคนในองค์กร สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากการบรรยายแล้วยังจัดให้มีภาคปฏิบัตินอกสถานที่ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผ่านการสัมมนาแล้ว ทุกคนจะมีความสมัครสมานสามัคคี มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคต”
 
 
ภาพ/ข่าว  โดย หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »