โครงการมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 8 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมศาสตร์จัดค่าย“โครงการมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 8 “เสริมสร้างประสบการณ์ต่อเติมความฝันของนักเรียนมัธยมปลาย
อ่าน 550 ครั้ง
24 พ.ค. 2562    Udomchai Supanavong

     ชุมนุมพลังงาน สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำค่าย “โครงการมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 8 “ ในระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2562 โดยได้เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ
    นาย สิทธิศักดิ์ ภูมิสาขา นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 ในฐานะประธานค่ายฯ กล่าวว่า โครงการมอดินแดงรักษ์พลังงานเป็นโครงการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ทั้งในส่วนของอาคารต่างๆและในชีวิตประจำวันของตนเอง รวมทั้งการได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งชุมนุมพลังงาน สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้งบประมาณของ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมของพวกเรามาเป็นสปอนเซอร์ สำหรับกิจกรรมเน้นการศึกษาดูงานทั้งส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานเช่นพลังงานทดแทน การผลิตไบโอดีเซล อาคาร Net Zero Energy Building และ หน่วยงานภายนอก เช่นโรงไฟฟ้าน้ำพอง  นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมห้องปฏิบัติ(lab )การด้านพลังงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ซึ่งจากการจัดที่ผ่านมาจะมีนักเรียนสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้นักเรียนได้มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนภายใน มข.กระตุ้นให้นักเรียนได้มีความสนใจในการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย
   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี โดย นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย  นาย วรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์  นาย อภิฉัตร มณีจักร ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 8 “ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 ซึ่งได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การออกแบบอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์  อาคาร Net Zero Energy Building “โดย ผศ.ดร. ชำนาญ  บุญญาพุทธิพงศ์  อาจารย์นักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นจึงได้นำชม อาคาร Net Zero Energy Building ทั้งในส่วนภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณแผงโซล่าเซลล์บนดาดฟ้าอาคาร  โดย โดย ผศ.ดร. ชำนาญ  บุญญาพุทธิพงศ์  นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย  เป็นวิทยากรนำชม  ต่อด้วย การชมสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    นางสาว กัณฑ์วิสา ไทยสุริยันต์ นักเรียนจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัด นครศรีธรรมราช ที่ได้มาร่วมค่ายครั้งนี้เผยว่า “มีความใฝ่ฝันอยากเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอยากมีประสบการณ์ความรู้ จึงได้สมัครและเดินทางมาด้วยทุนส่วนตัวรวมทั้งการลาเรียนมาเพื่อร่วมค่ายครั้งนี้ถึงแม้จะไกลแต่รู้สึกคุ้มค่า สิ่งที่ได้คือความรู้ใหม่ๆได้เห็นบรรยากาศที่น่าอยู่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีเพื่อน ประทับใจในการดูแลและกิจกรรมที่พี่ๆจัดให้เกิดความอบอุ่นเหมือนครอบครัว นับเป็นค่ายที่ดี”
 
ข่าว/ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »