นศ.COLA เข้ารับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงานวันนักกิจกรรม มข. ปี2562

นศ.COLA เข้ารับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
อ่าน 175 ครั้ง
5 มิ.ย. 2562    Jitludda Santa

     วันที่ 4 มิถุยายน 2562  เวลา 13.00-16.00 น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นำโดย ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษา และกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปี 2561 ได้เข้าร่วมรับกิตติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น ในงานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี  เป็นผู้มอบกิตติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     โดยในงานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 นี้ มีนักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้ารับกิตติบัตรดีเด่นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

     รายชื่อนักศึกษารับกิตติบัตรนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเสริมหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

1 นายภาคภูมิ พลสูงเนิน เป็นนายกสโมสร
2 นายกฤษฎา ศรีอ่อน เป็นอุปนายกสโมสร
3 นายปฐมพร มั่งมา เป็นเลขาธิการ
4 นางสาวชุติกาญจน์ กุลโชติรัตน์ เป็นเหรัญญิก
5 นายรพี ทาปทา เป็นหัวหน้างานวิชาการ
6 นายก้องภพ แสงศิริบรรพต เป็นหัวหน้างานกีฬา 
7 นางสาวเมวิยา เจิมขุนทด เป็นหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
8 นายธนันท์ชัย แสนพิลา เป็นหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์
9 นายชาญณรงค์ ประทาน เป็นหัวหน้างานนักศึกษาสัมพันธ์
10 นายวุฒิชัย อ้วนพรมมา เป็นหัวหน้างานอำนวยการ
11 นายธนพงษ์ พูดเพราะ เป็นหัวหน้างานสื่อสารองค์กร
12 นางสาวกุลนิษฐ์ จันทราภัย เป็นกรรมการบริหารสโมสร
13 นายวรวุฒิ ถิ่นตองโขบ เป็นกรรมการบริหารสโมสร
14 นายรัชชสิทธิ์ ใจหาญ เป็นกรรมการบริหารสโมสร
15 นายศุภณัฐ เพ็ชรอินทร์ เป็นกรรมการบริหารสโมสร
16 นางพัชราพร นวนสิงห์ เป็นกรรมการบริหารสโมสร
17 นายกิตติภณ ดวงทา เป็นกรรมการบริหารสโมสร
18 นายฉัตรชัย ต้ายไธสง เป็นกรรมการบริหารสโมสร
19 นายอภิสิทธิ์ สายโรจน์ เป็นกรรมการบริหารสโมสร
20 นายธนวัฒน์ พวงงาม นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ

 

ภาพ/ข่าว   จิตรลัดดา  แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »