มข.ชวนบุคลากรควบคุมสุนัขจรจัด ทำหมัน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ลดพาหะโรค

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำงานต่อเนื่อง ควบคุมประชากรสุนัข และแมวจรจัด ไม่ให้เป็นพาหะนำโรค ทำหมัน ฉีดวัคซีน หวังลดความเสี่ยงให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนรอบข้าง จากโรคพิษสุนัขบ้า
อ่าน 526 ครั้ง
11 มิ.ย. 2562    Wadchara Noichompoo

          งานภูมิทัศน์และอนามัยสิ่งแวดล้อม กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัด“โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์” เป็นความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และของกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1  พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เขียว สะอาด ปลอดภัย โดยใช้กลยุทธ์  ควบคุมประชากรสัตว์ปล่อยและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค  เนื่องจาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีทั้งบุคลากร และนักศึกษาพักอาศัยภายในจำนวนมาก  และเป็นพื้นที่สัญจรของประชาชนรอบข้าง  ปัจจุบันพบว่ามีของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเป็นปัญหาที่มีความต่อเนื่องมาตลอด โดยเฉพาะสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า

           งานภูมิทัศน์อนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์เลี้ยงภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ควบคุมสัตว์ในความดูแล เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการดักจับสัตว์จรจัด โดยการล่ออาหารให้สุนัขเข้ากรง และส่งไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันหัด หมัด เห็บ หลังจากพักพื้นจะนำสุนัขมาปล่อยที่จุดเดิม  โดยจะมีการใส่ปลอกคอ หรือป้ายสัญลักษณ์เพื่อที่จะไม่ได้ทำซ้ำ   เป็นการลดความเสี่ยงของนักศึกษา  บุคลากร  รวมถึงประชาชนในชุมชนรอบข้างให้มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขและแมวจรจัด  โดยตั้งเป้าหมายในปีนี้ จำนวน 80 ตัว  และได้เริ่มทำงานมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30  กันยายน  2562 

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »