ศูนย์วัฒนธรรมจุดไฟสร้างสรรค์ผสานศิลปวัฒนธรรมอีสานแก่นักศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สร้างโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ในภาคอีสานกับการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิปัญญาอีสาน" ครั้งที่ 1
อ่าน 268 ครั้ง
12 มิ.ย. 2562    Natthawut Jaruwong

        ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิปัญญาอีสาน" ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าว ต้อนรับ โดยมีนักศึกษาตัวแทนจาก 20 สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดชัยภูมิ
        สำหรับ "การเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิปัญญาอีสาน" ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ผสานภูมิปัญญาอีสานเปิดโอกาสเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานทั้ง 20 สโมสรนักศึกษา รวมไปถึงองค์การนักศึกษา และชมรมในสังกัดฝ่ายศิลปวัฒนธรรมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน นำไปต่อยอดและพัฒนากิจกรรม พร้อมเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยองค์ความรู้ด้านศิปวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์หลากหลายจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา
        ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งนักศึกษาคือส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในการดำเนินโครงการ ที่ได้สร้างเสริมความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมนักศึกษาได้ตักตวงความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงโดยวิทยากรหลากหลายท่านหลากหลายองค์ความรู้ พร้อมการตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวอีสาน
         อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิปัญญาอีสาน เป็นการให้ผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานทั้ง 20 สโมสรนักศึกษา ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์กับกิจกรรมการเรียนการสอน และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนกิจกรรมโดยศูนย์วัฒนธรรม อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ ประยุกต์และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานจากทั้งที่ศูนย์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่จังหวัดชัยภูมิ ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หลากหลาย อาทิ เรียนรู้การสร้างสรรค์แนวคิดภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาชาติแบบยั่งยืนโดย ผศ.ดร. ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ การสร้างสรรค์ตุงใยแมงมุมอีสานร่วมสมัย ศิลปะการแทงหยวก ภูมิปัญญาไทยสู่พระราชพิธี โดย นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เรียนรู้กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านยางคำ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ จ.ชัยภูมิ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »