คณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งที่สูงขึ้น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
อ่าน 207 ครั้ง
12 มิ.ย. 2562    Yunyong Vangprecha

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์  จำนวน  2 ท่าน คือ  รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา(ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2560) รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา (ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.2561) และ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา (ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2561) คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน  4 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา  คุณกิตติ (ตั้งแต่วันที่  28 ธ.ค.2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา (ตั้งแต่วันที่  22 พ.ค.2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ชุลีพร  ศักดิ์สง่าวงษ์ (ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.2561) และ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศริญญา  ฤกษ์อยู่สุข (ตั้งแต่วันที่  3 ส.ค.2561)

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »