ก้าวสู่ความเป็นเลิศการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Train The Trainer)

ก้าวสู่ความเป็นเลิศการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Train The Trainer)
อ่าน 537 ครั้ง
20 มิ.ย. 2562    Surapong Kingkaew

ก้าวสู่ความเป็นเลิศการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Train The Trainer)   

(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ) ที่ห้องประชุม OR ชั้น 4 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  หน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความเป็นเลิศการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Train The Trainer) ให้กับศัลยแพทยโรคหัวใจ และหลอดเลือด แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก วิสัญญีแพทย์ โรคหัวใจ วิสัญญีพยาบาล พยาบาล นักปฏิบัติการเครื่องปอด  และหัวใจเทียม และบุคลากร ที่เข้าร่วมกว่า 80 คน  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับ นานาชาติ คือ นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์  ประธานสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT – International Academic Institute Program (CCIT-IAIP) สถาบันโรคทรวงอก เป็นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้ครั้งนี้          

ทั้งนี้ โรคลิ้นหัวใจ เป็นปัญหาที่พบบ่อยในภาคอีสาน ซึ่ง 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ล้วนแต่เป็นโรคดังกล่าว โดยแนวทางการรักษาด้วยการ ผ่าตัดเริ่มเปลี่ยนจากการเปลี่ยนลิ้นหัวใจมาเป็นการผ่าตัดตบแต่งแทนนั้น บุคลากรในหน่วยงานยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญอย่างมาก  ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ International Academic Institute Program (CCIT-IAIP) ในสังกัดสถาบันโรคทรวงอก  โดยนายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ซึ่งเป็นประธานฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ จัดต้ังโครงการสร้างเครือข่ายความเป็นเลิศในการซ่อมแซมโรคลิ้นหัวใจ  (Train The Trainer) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านการผ่าตัดหัวใจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือไป ยังโรงพยาบาลต่าง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับทราบถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป     

 

 

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »