มข.ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารเทคโนโลยี 5G สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 97-

มข.ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารเทคโนโลยี 5G พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Smart University การประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 97
Views 124
21 มิ.ย. 2562    Boripat Tasee

            เช้าวันนี้ 21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 97” ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น

            อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. กล่าวว่า “การประชุมวันนี้รู้สึกอบอุ่น เหมือนครั้งแรกที่มา หลายครั้งได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับหลายท่าน ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีอย่างยิ่ง ถ้าเกิดทางหน่วยงานไหนที่มีกิจกรรมก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมเสมอ วันนี้มีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับภาคอีสานขออองเรา ท่านอธิการบดีท่านได้เดินทางไปลงนามกับทาง กสทช. ในการที่จะพัฒนาศูนย์ทดลองเพื่อทดสอบ 5G กระจายทั่วประเทศ เมื่อวานนี้ได้ร่วมลงนาม MOU กับทาง ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยของเราเป็น Smart University ซึ่งจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การแพทย์ หรือในด้านใดก็ตาม ต่อไปเราก็อาจจะได้เห็นในรูปแบบของเทคโนโลยีที่มาใหม่แล้ว ตอนนี้พูดถึงรุ่นปัจจุบันก็คือนักศึกษาเราที่มาเรียนกับเรา ในรุ่นหลังจะมีโอกาสเยอะมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆ และภายในปีหน้าหรือปีถัดไปนี้ เราจะเห็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะพัฒนาในรูปแบบใหม่นำมาใช้ในการเรียนการสอน และนำมาใช้พัฒนาชุมชนรอบข้าง รวมถึงจังหวัดของเราอย่างแน่นอน”

            ทางด้าน นายบัญชา พระพล รองผอ. ฝ่ายบริการ สำนักบริการวิชาการ มข.กล่าวว่า “เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ท่านผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ ท่านก็จะเป็นผู้ดูแลกิจกรรมหลักของสภากาแฟในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนผมก็เป็นตัวหนุนเสริม ในวันนี้ต้องขออนุญาต นำเรียนประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผมก็ไปประชุมที่กรุงเทพฯ เรื่องการสอบ กพ. ซึ่งทางสำนักวิชาการบริการได้รับหมอบจากทาง กพ. ให้เป็นผู้จัดสอบของศูนย์สอบขอนแก่น ก็เลยจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่า ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนนี้ เมืองขอนแก่นเราจะมีผู้มาสอบ กพ. ประมาณ 30,989 คน ใช้ 11 สนามสอบ ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ 5 สนาม รวมถึงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และของเราก็จะมีนครขอนแก่นที่อยู่ในเขตของ สพ. บ้านเป็ด ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับคน วันที่ 30 มิถุนายน นี้ขอให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางกันด้วย ก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะบอกข่าว เล่าแจ้งกับพี่น้องสมาชิกสภากาแฟสีหราชมาเพียงเท่านี้

            สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 97 นี้ เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อัพเดทข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกันเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ทำให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ ก่อให้เกิดกลุ่มหน่วยงาน/ชุมชนที่เข้มแข็ง การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต


ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี


Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »