คณะบริหารธุรกิจ มอบวุฒิบัตรหลักสูตร Mini MBA for Executive รุ่นที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (NBS) มอบวุฒิบัตรหลักสูตร Mini MBA for Executive รุ่นที่ 2 แก่ผู้บริหารระดับกลางกลุ่มบริษัท KOLAO Group สปป.ลาว
อ่าน 506 ครั้ง
26 มิ.ย. 2562    Anirut Sootinan

               ระหว่างมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Mini MBA for Executive รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง  และได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรขึ้นในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฎิบัติการโรงแรมอาหารช่อคูณคำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ (Innoprise) และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่เป็นผู้บริหารระดับกลางของกลุ่มบริษัท KOLAO Group จำนวน 25 คน และมี Mr. Souphavanh SORANGKOUN ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัทโคลาว ร่วมในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (NBS)  ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบและมีความสอดคล้องในการจัดการธุรกิจยุคใหม่ และให้สามารถสร้างวิธีการบริหารงานแบบองค์รวมเชิงกลยุทธ์ในการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ จากนั้นประธานในพิธีได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 2 ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านเป็นบุคคลผู้ที่มีความตั้งใจทึ่จะเพิ่มพูนความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการชื่นชมยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สำเร็จการศึกษาในการนำความรู้และความตั้งใจศึกษาหาความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง และกล่าวชื่นชมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่เป็นพลังสำคัญสนับสนุนการอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ดีเพื่อนำไปพัฒนางานต่อไป
               กลุ่มบริษัทโคลาว (Kolao Group) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของ สปป.ลาว มีจำนวนพนักงานทั้งหมดประมาณ 6,000 คน และมีธุรกิจในเครือมากมาย อาทิเช่น ธนาคารอินโดจีน (Indo China Bank) ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศ กลุ่มบริษัทโคลาวยังเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ มากมาย อาทิเช่น  BMW, Hyundai, KIA, Deewoo, Deehan, Mitsubishi และผลิตรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ KR รวมทั้งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์ สนามกอล์ฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 
ข่าว : ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน และ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »