ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะใช้รถขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นยุติการเดินรถสองแถว สาย 8 เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย พร้อมให้ข้อมูลการใช้ระบบขนส่งอื่นทดแทนแก่บุคลากรและนักศึกษา
อ่าน 9,932 ครั้ง
17 ก.ค. 2562    Udomchai Supanavong

     ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกหนังสือที่ อว. 660201.2.2/8893 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งให้ยุติการให้บริการเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถวสาย 8) ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เหตุให้รถโดยสารขนาดเล็ก(รถสองแถวสาย8) ซึ่งวิ่งรับส่งผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและออกสู่ตัวเมืองขอนแก่นจะสิ้นสุดการให้บริการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่วันที่ 25 กรฎาคม 2562 บัดนี้เป็นต้นไป
     เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เดินทางในมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่เกิดผลกระทบจึงได้มีการให้ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเลือกใช้บริการขนส่งอื่นดังนี้ 
     สำหรับการเดินทางเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีรถโดยสาร KST จำนวน 6 สายที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปยังจุดต่างๆรวมทั้งประตูเข้าออกของมหาวิทยาลัยเพื่อไปต่อรถโดยสารอื่นๆในการเข้าไปยังตัวเมืองและสถานที่ๆคาดว่าจะมีการเดินทางประจำเช่น เซ็นทรัลพลาซ่า โรงพยาบาลขอนแก่น สถานีขนส่งแห่งที่3(บขส.3) ท่าอากาศยานขอนก่น ตลาดต้นตาล ศูนย์การค้าประตูน้ำ โดยเป็นบริการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถเข้าไปดูเส้นทางล่วงหน้าได้ที่    http://kst.kku.ac.th/
 
 
 
 
 
     ในส่วนของการเดินทางไปยังสถานที่หลักดังกล่าวนั้นจะสามารถไปต่อรถโดยสารที่ฝั่งประตูต่างๆของมหาวิทยาลัยดังข้อมูลต่อไปนี้
 
นอกจากนี้เส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีบริการรถสองแถวสายอื่นๆเช่น สาย 4 /5/10/16 รวมถึงสาย 8 เดิมที่ยังวิ่งให้บริการโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่บุคลากรนักศึกษาสามารถใช้บริการเพื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆได้ตามข้อมูลนี้
 
      อนึ่งจากกรณีดังกล่าวนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษารวมทั้งความมีระเบียบของสถานศึกษาเป็นสำคัญ โดยอยู่ในระหว่างการเก็บศึกษาข้อมูลความจำเป็นในการใช้บริการซึ่งหากพบว่าการเดินรถโดยสารสองแถวในลักษณะและเส้นทางเดิมดังกล่าวมีความจำเป็นต่อผู้ใช้บริการจึงจะได้มีการพิจารณาออกประกาศคัดเลือกผู้มาให้บริการให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป
 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
 
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 
ภาพ : บริพัตร ทาสี
กราฟฟิคประกอบ : 
อรรถพล ฮามพงษ์
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »