คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13”

ระหว่างวันที่ 14–17 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2562
อ่าน 91 ครั้ง
19 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha

     ระหว่างวันที่ 14–17 กรกฎาคม  2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13   ขึ้น ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ด้วยกันและนักศึกษารุ่นพี่ ให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคณะ และสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีต่อสังคมไทยในด้านต่างๆ โดยมีนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการ โดยพิธีเปิดโครงการได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14  กรกฎาคม 2562  เวลา 08.20 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วม และโครงการจัดทำค่ายในครั้งนี้มี  ผศ.สพ.ญ.นุสรา  สุวรรณโชติ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชม เกิดความประทับใจแก่นักศึกษาน้องใหม่ รุ่นที่ 33 เป็นอย่างยิ่ง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »