แพะ สัตว์เศรษฐกิจใหม่ในอีสาน มข.สำรวจความต้องการและส่งเสริมในชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มข. สำรวจการเลี้ยงแพะในชุมชน ทต.พระยืนมิ่งมงคล มีผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 20-25 ครัวเรือน มีประมาณ 600 ตัว แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ในอีสานสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อ นม หนัง และขน
อ่าน 117 ครั้ง
19 ก.ค. 2562    Prapaporn Khanchai

           ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำบุคลากรสำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ศักยภาพผู้เลี้ยงแพะในชุมชนเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชมและรับฟังสถานการณ์การเลี้ยง ปัญหา การจัดการ รวมทั้งการตลาดการเลี้ยงแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บ้านป่าส่าน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

           ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ เปิดเผยว่า "อาชีพการเลี้ยงแพะในประเทศไทย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งตลาดในต่างประเทศ และในประเทศ ปัจจุบันมีเลี้ยงกันมากที่สุดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสะตูล ส่วนผู้เลี้ยงแพะใน ทต.พระยืนมิ่งมงคลมี 20-25 ครัวเรือน จำนวนแพะ ประมาณ 600 ตัว การเลี้ยงแพะเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด จะต้องเป็นแพะจากฟาร์มปลอดโรคที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจะสามารถเข้าตลาดได้โดยง่าย มีการบริหารจัดการฟาร์มตามหลักวิชาการ การจัดการคอกเลี้ยง การจัดการด้านอาหาร และที่สำคัญคือการจัดการด้านการตลาด ซึ่งจะได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถผลิต และป้อนเข้าสู่ตลาดได้"

ข้อมูล : ชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
ภาพ : ศิริพร สุวรรณหาร

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »