COLA จับมือธนาคาร BCEL สปป.ลาว ยกระดับบุคลากรพร้อมรับยุคดิจิทัล

COLA KKU พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรจากธนาคาร BCEL จาก สปป.ลาว ผ่านหลักสูตร “An Executive Training Program on Corporate and Private Banking Services and the Trends of Investment in ASEAN
อ่าน 154 ครั้ง
19 ก.ค. 2562    Jitludda Santa

   วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร “An Executive Training Program on Corporate and Private Banking Services and the Trends of Investment in ASEAN for Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public (BCEL) ” พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรแผนก Corporate & Private Banking ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่แห่ง สปป.ลาว BCEL ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562  ณ  จังหวัดขอนแก่น

   ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย รศ. ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น บรรยายหัวข้อ “Digital transformation and challenges of financial institution: The customer’s view” และ “Selling Technics (whole sales products) for big corporate companies โดย อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย CEO บริษัท ช.ทวี (มหาชน) จำกัด และรองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นในภาคบ่ายผู้อบรมจาก BCEL Lao PDR. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิทยากร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สำนักงานใหญ่ คุณกาญจนา คลองอนันต์ First Senior Vice President Wealth Academy and SCB Investment Center และคุณอิศริน เมืองแตง Wealth Trainer, Wealth Academy SCB พร้อมด้วยคณะ บรรยายในหัวข้อ “Professional Financial Consultant & Private Wealth Management” โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์การลงทุนและการจัดการการเงินในยุคปั่นปวน ที่สำคัญคือบทบาทของ AI และ Digital Mechanism ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนคนและอาจเก่งกว่าคน จึงทำให้คนต้องปรับตัวและมีทักษะที่ตอบสนอง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผู้อบรมจาก BCEL Lao PDR. ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของ บริษัท ช. ทวี จำกัด มหาชน ซึ่งเป็น Big Corporate รายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยและสากล ที่ทำกิจการออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตตัวถังรถ การต่อและติดตั้งรถยนต์ขนาดต่าง ๆ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์การให้บริการเฉพาะทาง ทั้งผลิตเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศทั่วโลก เช่น รถลำเลียงอาหารในสนามบิน รถดับเพลิง รถพ่วง รถบรรทุก รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล และการบริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมผู้บริหาร SCB Investment Center ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทีม BCEL ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการให้บริการที่ดูแลลูกค้าชั้นพิเศษของ SCB ผ่านช่องทางที่สะดวกสบาย รวมถึงการเปลี่ยนบทบาทของธนาคารจากเพียงรับฝากเงิน มาเป็นผู้ช่วยและเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบบริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุน ให้ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มลูกค้าชั้นพิเศษของธนาคาร ภายในศูนย์มีการนำเอา IT เข้ามาช่วยในการจัดการและสืบค้น โดยลูกค้าสามารถใช้บริการกับเครืองมือดิจิทัลเหล่านี้ได้โดยตรง หรือหากต้องการพูดคุยหรือรับบริการด้านเงินฝากทาง SCB ก็มีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เฉพาะคอยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกไว้ควบคู่กัน นอกจากนั้นศูนย์ยังเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เรื่องการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคลหรือองค์กรอีกด้วย

   ในภาคบ่าย ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายพิเศษรวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น หรือ แบงค์ชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการแบงค์ชาติ ภาคอีสาน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายแนะนำถึงบทบาทของแบงค์ชาติในการเป็นกลไกทางนโยบายในการขับเคลื่อนการเงินการธนาคารในยุคดิจิทัล โดยมีแผนการขับเคลื่อนและทิศทางที่ชัดเจน เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินสามารถปรับตัวเองให้ได้ในยุค Digital Transformation ซึ่งเป็นอะไรที่ถือว่ามาเร็วและมาแรงมาก หากองค์กรไม่ปรับตัว ก็จะลำบากและเกิดปัญหาต่อธุรกิจและการบริการในที่สุด จะเห็นได้ว่าภาคส่วนธุรกิจสถาบันการเงินจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ต่อไปอีกแล้ว จะต้องยอมเปิดประตูเพื่อเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ ในโลกในลักษณะ networking ผ่านช่องทางดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ ด้วย

 

ภาพ/ข่าว  จิตรลัดดา  แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »