มข.หนุน "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

KKU Library อุทิศเพื่อชุมชนและสังคมพัฒนาห้องสมุดสถานีรถไฟวัดกู่ประภาชัย แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน
อ่าน 110 ครั้ง
19 ก.ค. 2562    Nitiya Chumapai

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านบริการวิชาการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม โดยได้จัดโครงการให้คำปรึกษาแนะนำและจัดการแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นำทีมโดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมกับ ดร.พระมหาสวาส เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณรวัดกู่ประภาชัยและญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในหมู่บ้านร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนก่อตั้งห้องสมุดสถานีรถไฟขึ้นภายในวัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ให้ความสำคัญกับการอ่านซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จและเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ให้ห้องสมุดอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
    วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 สำนักหอสมุดได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องสมุดสถานีรถไฟเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานพร้อมนำหนังสือ จำนวน 369 เล่ม ไปมอบให้ห้องสมุด ประกอบด้วยหนังสือธรรมเทศนาพระสงฆ์อีสาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอีสาน ปรัชญาและการดำเนินชีวิต รวมปัจจุบันมีทรัพยากรทั้งสิ้น 869 รายการ เพื่อให้บริการแด่พระภิกษุ สามเณร ชาวบ้าน เด็กๆ และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนสืบต่อไป
     ดร.พระมหาสวาส เจ้าอาวาสวัดกู่ประภาชัย ได้แสดงเล่าถึงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนจัดทำแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนบ้านนาคำน้อย มาเป็นเวลา 1 ปี ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีพื้นที่ในการอ่านหนังสือ และสนใจเข้าวัดเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน แบบวิถี "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ทำให้คนทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้าน และเขตชชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาอ่านหนังสือ และมีกิจกรรมร่วมกัน และอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
 
ข่าว/ภาพ: ยศยาดา สิทธิวงษ์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »