วนค.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความภาคภูมิใจสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความภาคภูมิใจสถาบัน
อ่าน 222 ครั้ง
19 ก.ค. 2562    Panapon Meepian

               วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 325 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น และภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีและจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนักศึกษาใหม่
               รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกแห่งความสำเร็จและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันทรงเกียรติ ขอให้นักศึกษาจงภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาสู่รั้วมอดินแดงแห่งนี้ และถือได้ว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถ และมีโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ และเมื่อได้เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาแล้ว นอกจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ นักศึกษายังต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม และเรียนรู้ที่จะจัดการกับชีวิตการศึกษาให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ตามเวลาและขอบเขตทางวิชาการที่กำหนด ทั้งยังต้องสามารถนำเอาวิชาความรู้ การพัฒนาความคิดและการเรียนรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่ตนเองและสังคม เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้  ความสามารถในวิชาชีพตน ประกอบกับคุณธรรม และจริยธรรมตามค่านิยมของไทยในอนาคต
               ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้มอบเข็มรุ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น กัลปพฤกษ์ช่อที่ 56 ให้กับตัวแทนนักศึกษาใหม่ และมีอุปนายกฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้นำนักศึกษาใหม่กล่าวคำปฏิญาณตน อย่างพร้อมเพรียง หลังเสร็จสิ้นพิธีการ วิทยาเขตหนองคายยังได้จัดทำวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับชม เพื่อได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเรียนและการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ อันจะเป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การบริการการศึกษา และการดำเนินชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 
ข่าว : ปาณพล มีเพียร
ภาพ : ปาณพล มีเพียร,ธีรชัย สุขส่ง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »