มข. แถลงข่าวสัปดาห์วิทย์ฯ หนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยาวชนไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานแถลงข่าว สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน พร้อมเถิดพระเกียรติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
อ่าน 438 ครั้ง
8 ส.ค. 2562    Jiraporn Pratomchai

         วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้ายเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม  หัวข้อย่อยคือ สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   ที่ปรึกษารักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน  ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน แถลงข่าวร่วมกัน โดยมีสื่อมวลชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมงานจำนวนมาก
        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มุ่งพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม หรือเรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติ  โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีง่านสัปดาห์วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันทุกปี  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พยายามให้นักศึกษามีบทบาทได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่น้อง ๆ เด็กนักเรียนในภูมิภาคอีสาน เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ใช่มีเฉพาะในตำราเรียน แต่วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ 
        “นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังสนับสนุนให้เด็กไทยได้มีความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และกำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สำคัญให้กับเด็กอีสาน และประชาชนทั่วไป ในฐานะสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยซึ่งเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย ได้มุ่งวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคอีสานมาโดยตลอด และเชื่อว่าวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ จะสามาระยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอีสานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต” ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี  กล่าว
          ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า  การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปี 2562 นี้ เป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าใจวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัว  นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยสู่สาธารณะอย่างแพร่หลาย สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้ายเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมหัวขอย่อยคือ สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
          ภายในงานมีการจัดนิทรรศการรำลึก เทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย   และมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ทักษะคอมพิวเตอร์  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ  ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

ภาพ : สุขทวี คลังตระกูล 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »