มข.รับมอบผ้าไหมอีสานโบราณสู่การอนุรักษ์และต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และศูนย์วัฒนธรมรับมอบผ้าไหมอีสานโบราณโดยปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด สู่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ด้านวิชาการ และต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์
อ่าน 292 ครั้ง
13 ส.ค. 2562    Natthawut Jaruwong

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์วัฒนธรรม รับมอบผ้าไหมอีสานโบราณ โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นผู้รับมอบจากแม่ทองลิ่ม ศรีหาคัง ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด แม่นวล ทศวัฒน์ ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ โดยเป็นผ้าไหม ผ้าสไบขิดลายดอกฮัง ผ้าห่มขิด และธุงอีสาน ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความประสงค์มอบผ้าให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ผู้เก็บรักษา และต่อยอดในด้านวิชาการต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การศึกษาห้องอีสานนิทัศน์ให้เป็นแหล่งรวบรวมผ้าของอีสาน เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลด้านผ้าของชาวอีสานต่อไป
 
รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสองพี่น้อง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดมีเจตนารมณ์ในการบริจาคผ้าไหมให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาให้ลายผ้าไหมและการทอผ้าไหม สร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และต่อยอดไปสู่งานสร้างสรรค์ร่วมสมัย ซึ่งเป็นลวดลายผ้าประจำตระกูล มีแนวทาง และลวดลายการทอผ้ามีลักษณะเฉพาะและมีการสืบทอดกันมามากกว่า 200 ปี

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »