ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่เปิดโครงการ Multi Mentoring System (MMS6)

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา ลงพื้นที่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS6)
อ่าน 246 ครั้ง
14 ส.ค. 2562    Jintana Moontre

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา ลงพื้นที่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS6) การขอทุนและบริหารการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ – กลาง วช. ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร HA.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้ความสนใจเป็น คณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้รับทุน วช. เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ เรื่อง เกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2563 พร้อมด้วยการให้คำแนะนำโครงการและกิจกรรม จาก ศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ วงค์คำ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มการอภิปรายด้านเทคนิคและกลยุทธ์ของนักวิจัยรุ่นใหม่ จากนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลางสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ประสบความสำเร็จในงานวิจัย และรู้เทคนิคด้านการขอทุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย

 

ภาพ/เนื้อหาข่าว

จินตนา  มูลตรี กองบริหารงานวิจัย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »