มข.ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

มข.ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในงาน 1st DOST-SEI Project STAR International Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
อ่าน 463 ครั้ง
14 ส.ค. 2562    Piranut Aimthong

           รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุม 1st  DOST-SEI Project STAR International Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

           หัวข้อหลักในการจัดประชุมครั้งนี้คือ “Perspectives in Science and Mathematics Education: Building Connections, Sustaining Innovations and Sharing Pedagogies” ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับครู นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษาของประเทศและภูมิภาคเอเชีย กว่า 300 คน ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดรับมุมมองเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม

           โดยในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับเกียรติจาก Department of Science and Technology-Science Education Institute (DOST-SEI) ประเทศฟิลิปปินส์ ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Professional and Personal Development Frameworks focusing on STEM Education” ซึ่งในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้เน้นการบรรยายที่ประเด็น Open Approach Lesson Study: Adaptive Innovation for Teaching Mathematics

           ซึ่งภายหลังการบรรยายได้มีผู้ให้ความสนใจและคำถามจากผู้เข้าร่วมงานในประเด็นเกี่ยวกับ 1.วิธีการดำเนินการอย่างไรให้ครอบคลุมหลักสูตร 2.ในการสอน ต้องบอกวัตถุประสงค์นักเรียนหรือไม่ 3.สามารถนำไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ และ 4.ในการอบรมครู สามารถบอกวัตถุประสงค์กับครูได้หรือไม่ จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งหมดได้อภิปรายร่วมกัน

 

 

ข่าว  พีรณัฐ เอี่ยมทอง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »