แพทย์พบผู้ป่วยเรื้อรังสูง มข.ตรวจสุขภาพฟรี สร้างสังคมสุขภาพดี

มข.ตรวจสุขภาพ ฟรี หนุน Health CitiZens คนสุขภาพดี ขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ ย้ำคัดกรองก่อน เพื่อลดผู้ป่วยเรื้อรัง
อ่าน 411 ครั้ง
16 ส.ค. 2562    Jiraporn Pratomchai

        ปัจจุบันพบว่าประชาชนไทยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้ในอนาคต(NCD) และโลกกลุ่ม Metabolic ซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เกิดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นการเร่งรีบการทำงานการบริโภคอาหารโดยไม่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง  ขาดการออกกำลังกายและภาวะเครียด  ทำให้มีแนวโน้มการเกิดปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดในสมอง  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  ไขมันในเลือดและโรคไต  เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยอันดับต้นๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมเดิม ๆ ทั้งสิ้น
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดกิจกรรม มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ครั้งที่ 2 พลิกโฉม สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี  ( KKU Transformation to Smart  and Health  KKU CitiZens) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน และรศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวรายงาน  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค คัดกรองตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดการเกิดโรคเรื้อรัง  โดยกิจกรรมเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 -18.00 น. ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  กล่าวว่า การเสริมสร้างสุขภาพนอกจาก จะทำให้สุขภาพเฉพาะบุคคลดีขึ้นแล้ว  ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพสร้างสังคมให้ดีขึ้น ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพแบบองค์รวม  การตรวจสุขภาพและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นจะให้คำแนะนำคำปรึกษาสุขภาพรายบุคคลรวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมตามวัยเป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญในการเฝ้าระวังสุขภาพป้องกันไม่ให้เกิดโรค ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในอนาคต  อีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและประเทศ
       ศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวเสริมว่า  การส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปตามนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ Health campus และเป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศเพื่อสังคม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้มีสุขภาพแข็งแรง ปรับพฤติกรรม สู่การลดโรคเรื้องรัง ขยายผลดำเนินการการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวังสุขภาพ ค้นหาบุคลากรที่มีปัจจัยเสียงให้มีข้อมูลพื้นฐานของภาวะสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงจัดคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระยะเริ่มต้นของโรคซึ่งเป็นวิธีที่ยั่งยืนในการเสริมสร้างสุขภาพ เกิดเครือข่ายป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพในระดับชาติในอนาคต ลดภาระประเทศได้อย่างยั่งยืน
       สอดคล้องกับพฤติกรรมของ นางเฉลา  ชัยคำ ชาวบ้านชุมชนสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น วัย 69 ปี  เผยว่า ตนทำงานเป็นหมอนวดพื้นบ้าน มีพฤติกรรมชอบทานอาหารง่าย สะดวก และประหยัด โดยไม่ได้คำนึงถึงโภชนาการ และมักดื่มน้ำหวานตามมื้ออาหาร โดยผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นวันนี้พบว่ามีความดันสูงและไขมันในเส้นเลือด  ได้รับคำแนะนำจากแพทย์และตั้งใจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเป็นภาระลูกหลาน 
      “โดยปกติ หากไม่มีความดันขึ้นจะไม่ได้ตรวจ ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล แต่การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แบบนี้ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงง่าย ได้ตรวจและได้รับคำแนะนำเบื้องต้น ทราบโรคก่อนจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ได้คัดกรองก่อนซึ่งดีมาก ๆ อยากให้มีการจัดโครงการปีละ 2 ครั้ง เบื้องต้นคิดว่าจะไปออกกำลังกายวันละ 30นาที และปรับพฤติกรรมการทานอาหารให้เข้มงวดมากขึ้น เมื่อทราบอาการเบื้องต้นก็รู้สึกสบายใจขึ้น ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีกิจกรรมดี ๆ มาดูแลชุมชน ”  นางเฉลา กล่าว

 

ภาพข่าว : จิราพร  ประทุมชัย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »