นศ. คณะเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวด AODC

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมประกวด ASIA OPEN DATA CHALLENGE
อ่าน 121 ครั้ง
19 ส.ค. 2562    Patthama Thukkhane

นายจิณณวัตร เสนะโลหิต นายกานต์กานน ศักดิ์มงคลจิต และนายศรัทธา ศรีคารมย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภายใต้การให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ได้ส่งผลงานข้อเสนอการสร้างนวัตกรรมในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ จัดโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้ชื่อผลงาน “B4Flood” ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เพื่อการคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม โดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมฯ ดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ตัวแทนประเทศไทย เพื่อแข่งขันในกิจกรรม Asia Open Data Challenge โดยจะเข้าร่วม Incubation Camp ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2562 เพื่อการแข่งขันรอบ Final Pitching ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ต่อไป


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »