นศ.สถาปัตย์ ร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการออกแบบ ณ ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon, SBE 19 Tokyo ณ ประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 582 ครั้ง
19 ส.ค. 2562    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

                 เมื่อวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562 นายภาณุวิชญ์ ศรีสุทธา ชั้นปีที่ 5 และ นายกาญจน์ ผลเกิด ชั้นปีที่ 4  นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon, SBE 19 Tokyo ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้การประสานงานหลักของ รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ อาจารย์ ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ ดร.นิลปัทม์ ศรีโสภาพ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประสานงานในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้

                งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับการประชุมวิชาการ SBE 19 Tokyo (Sustainable Built Environment Conference 2019 : BUILT ENVIRONMENT IN AN ERA OF CLIMATE CHANGE) จัดขึ้นที่ The University of Tokyo, Komaba Campus ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการออกแบบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากต่างสถาบันทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพารา
ลิมปิกที่จะจัดขึ้นในปี 2563 โดยมีแนวคิดให้นักศึกษาต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของการออกแบบให้เกิดประโยชน์การใช้งานทั้งในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาและหลังจากงานแข่งขันเสร็จสิ้น

                โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ได้รับการคัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในหลายประเทศ อาทิ Institute Technologi Bandung, Khon Kaen University, Mahasarakham University, Meiji University, Tokyo Institute of Technology, The University of Architecture of Ho chi Minh, The University of Tokyo, Utsunomiya University และ Waseda University  ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาของเราที่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมและคว้ารางวัลจากงานประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและเพื่อนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปในอนาคต

 

ภาพและข่าว : อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.นิลปัทม์ ศรีโสภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรียบเรียง : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »