มข.จัดงาน IP Day for KKU Alumni ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จัดงาน IP Day for KKU Alumni ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 192 ครั้ง
28 ส.ค. 2562    Jintana Moontre

มข.จัดงาน IP Day for KKU Alumni ครั้งที่ 2

ดันผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรใช้ประโยชน์

                มข.เดินหน้าผลักดันงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริงต่อ หลังประสบผลสำเร็จในการจัดงาน IP Day for KKU Alumni ครั้งที่ 1 อย่างงดงาม เดินหน้าต่อด้วยการจัดครั้งที่ 2 ด้วยเงื่อนไขพิเศษ สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร โดยมีระยะเวลาร่วมโครงการถึง 31 มกราคม 2563 นี้ คาดมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 ราย

                วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จัดงาน IP Day for KKU Alumni ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นผ่านศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลากร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานนอกจากจะจัดให้มีการแสดงผลงานแล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานบนเวที Pitching ต่อนักลงทุนอีกด้วย

                นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของนายกสมาคมศิษย์เก่าซึ่งได้มาร่วมงานต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ได้กล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรที่มาร่วมงานในวันนี้ว่า งาน IP Day for KKU Alumni ที่จัดขึ้นนี้ จะเป็ฯการสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมสู่ผู้ประกอบการที่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือ นักวิจัยเข้าของผลงานให้นำไปใช้ประกอบธุรกิจแบบไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแรก

                งานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษาธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นให้ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุลันและนักวิจัยที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการนำผลงานวิจัยที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด ซึ่งปีนี้มีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการหลายประเภททั้งด้านวิศวกรรม เคมี อาหารและสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง

                เงื่อนไขของโครงการนี้ ผู้ที่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้ว หรืออยากจะมีธุรกิจเสริม จะได้รับสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปิดเผยเทคโนโลยีและค่าธรรมเนียมรายปีในปีที่ 1 แต่ยังคงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราร้อยละ 3 ของยอดจำหน่าย ให้กับมหาวิทยาลัยไปจนครบอายุของสัญญา ทั้งนี้ต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้

                สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าปรึกษาหารือและเจรจาเพื่อทราบรายละเอียดกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่สำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 หรือโทรติดต่อ 043-202-733 https//ip.kku.ac.th : e-mail: chinph@kku.ac.th/ panravee@kku.ac.th /pitcopo@kku.ac.th

 

ภาพ

จินตนา มูลตรี

เนื้อหาข่าว 

IPMO


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »