คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

5 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
อ่าน 110 ครั้ง
6 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2  อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของบคุลากร ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการรวม  6 ท่าน คือ 

     1. รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ  สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา

     2. นายอุดร  พุทธิมา  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

     3. นายวสันต์  จันทรสนิท  นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ

     4. นางพัชรียา  คนชาญ   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

     5. นางทักษ์ศภรณ์  ตาละลักษณ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

     6. นายชาญชัย  สุวรรณยุ  พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดี กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และในโอกาสนี้ ยังได้แสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชรินทร์  อุ่นไธสง  หัวหน้างานบริหารและธุรการ  ซึ่งไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  2562  รวมทั้งได้มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณสายผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งได้แก่ รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ    โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการรำอวยพร พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อต่อแขนผู้เกษียณอายุราชการ การมอบของที่ระลึก  และการร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน  และยังได้รับเกียรติจาก  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   เป็นผู้แทนบุคลากรกล่าว นิยมให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ   ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความเป็นกันเองอย่างอบอุ่น

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »