KKBS ระดมพลังช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องพื้นที่บ้านไผ่

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดมพลังภายใต้กิจกรรม "KKBS ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" ช่วยเหลือเยียวยาพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมพื้นที่บ้านไผ่
อ่าน 312 ครั้ง
6 ก.ย. 2562    Warunu Donnue

      สืบเนื่องจากสาธารณภัยจากพายุ "โพดุล" ในช่วงตั้งเเต่วันที่ 29 สิงหาคม -3 กันยายน 2562 ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสาน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ภายใต้กิจกรรม "KKBS ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" เพื่อรวบรวมสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ภาคอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ร่วมส่งคณะเดินทาง นำโดย  ดร.พงษ์สุทธิ พื้นเสน  รองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน  2562 ที่ผ่านมา
       ดร.พงษ์สุทธิ พื้นเสน  รองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล ว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยฯ ได้ฟันฝ่าวิกฤตและฟื้นฟูพื้นที่จากความเสียหายโดยเร็ว โดยคณะฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนุนหนึ่งอีกแรงในการช่วยเหลือ โดยเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย
       "ในลำดับแรกนี้ คณะฯ ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ภายใต้กิจกรรม "KKBS ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" จำนวนมากให้กับพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  จากการลงพื้นที่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พบว่าแม้ปริมาณน้ำที่อำเภอบ้านไผ่จะลดลงแล้ว แต่พี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่และยังมีความเดือดร้อนอยู่มาก จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารพร้อมทาน น้ำดื่ม เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ของเล่นเด็ก เครื่องนอน ยารักษาโรค อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ เพิ่มเติมที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากที่คณะฯ รวบรวมสิ่งของบริจาคได้เป็นจำนวนหนึ่งแล้ว จะเร่งนำน้ำใจของผู้บริจาค มาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยคาดว่าทางคณะฯ ก็จะมีการลงพื้นที่ช่วยเหลืออีกครั้งในเขตอำเภอบ้านไผ่ และพื้นที่อื่นๆ ในภาคอีสาน เร็วๆนี้ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาต้องการแบ่งปันน้ำใจ ร่วมกับคณะฯ  สามารถร่วมสมทบเครื่องอุปโภค-บริโภค  ได้ที่ กองบริหารงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร BS01  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 08-1459-5451 หรือแสดงเจตจำนงในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยได้ทางแฟนเพจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ม.ขอนแก่น https://www.facebook.com/kkbskku "
 
วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »