วนค.จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 62

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 “จากเส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 วิทยาเขตหนองคาย
อ่าน 253 ครั้ง
11 ก.ย. 2562    Panapon Meepian

               เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีมุทิตาจิต แก่บุคคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีโดยมีผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะเพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยดีเสมอมา  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 
               นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของบุคลากร จึงได้กำหนดจัดโครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุราชการ รำลึกถึงความดีงาม และน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้สร้างคุณูปการมากมาย ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายแห่งนี้ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร
 
               “บุคลากรทุกท่านก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดย ทุกคนต่างรู้สึกขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญาของท่าน ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้เจริญรุ่งเรืองทุกภารกิจมาจนถึงวันนี้ สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณและขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่ลูกหลาน คิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านสมปรารถนาทุกประการ”
 
               ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562  ประกอบไปด้วย บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายมงคล พรมอ่อน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายแปลง พงษ์ทองใส ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนายเดชา หาญชาตะ ตำแหน่งคนงาน
 
               บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษย์ อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงจากบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้มีผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนญาติผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็น จำนวนมาก

ข่าว : ปาณพล มีเพียร
ภาพ : ปาณพล มีเพียร, ธีรชัย สุขส่ง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »