คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศบังคลาเทศ

11 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2562
อ่าน 100 ครั้ง
12 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha

     เมื่อพุธที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 (ชั้นปีสุดท้าย) จาก Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 10 คน ได้แก่ Mr. Abdullah Al Faisal, Mr. Md. Raihan Khan Naye, Mr. Muhaiminul Islam Tushar, Mr. Abu Zubayer Tanzin, Mr. Md. Abit Hasan, Miss Rupasree Seal, Miss Nazifa Tahsin Promee, Mr. Mohammad Shahadat Hossain, Miss MST. FATEMA KHANOM และ Miss Radhika Das  ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกงานด้านคลินิกปฏิบัติสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 12 - 24 กันยายน 2562 ซึ่งทางคณะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าศึกษาดูงานและฝึกงานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ พร้อมทั้งยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลุ่มดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย อนึ่งทางคณะได้มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)กับ Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าวได้เดินทางมาทำการฝึกปฏิบัติงานที่คณะเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »