คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
อ่าน 103 ครั้ง
16 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน  2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาด้านแนวทางการเรียน และการปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการปฏิบัติ และเตรียมการเลือกสถานประกอบการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา และคณะได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล  อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา  พลอยงาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นอกจากนั้น อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี  และ อ.สพ.ญ.ดร.สุชีวา จันทร์หนู ยังได้ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความรู้เพื่อปฏิบัติงานสายวิชาการ ในสายงานบริษัท นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครั้งนี้มีทั้งสิ้น 72 คน

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »