คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข

วันที่ 8 และ 15 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข
อ่าน 107 ครั้ง
16 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันที่ 8 และ 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสัตว์ได้เรียนรู้วิธีจัดการความเครียด มีความสุขในการทำงาน โดยเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านสังคมระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และ ผศ.อิงคฏา โคตนารา จากสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายและร่วมสัมมนาให้ความรู้การทำงานของจิตใจมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตประจำวัน การสื่อสารแบบสันติวิธี โดยกิจกรรมนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8  กันยายน 2562  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร และมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้ง 2 ท่าน  และครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15  กันยายน 2562 ซึ่งผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีการจัดการตนเอง ร่วมสนุกในกิจกรรมมากมาย มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 49 คน

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »