COLA จัดบรรยายพิเศษ “จะขยับลำดับที่ (Ranking)ได้อย่างไร?"

COLA จัด Lunch Talk & Staff Meeting หัวข้อ “จะขยับลำดับที่ (Ranking) ได้อย่างไร ?” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่
อ่าน 165 ครั้ง
21 ก.ย. 2562    Jitludda Santa

หากย้อนกลับไปดูผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ของ QS World University Rankings ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะพบว่าอันดับของมหาวิทยาลัยไทย ขยับขึ้นๆ ลงๆ ไม่กี่อันดับ เพียงแต่ปีล่าสุด มหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งมีอันดับที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

การที่มหาวิทยาลัยอันดับลดลง เกิดจากหลายสาเหตุ แต่โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยไทยดีขึ้น แต่อาจดีขึ้นช้ากว่าคนอื่น เพราะตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือตีพิมพ์ในระดับสากล ซึ่งต้องยอมรับว่าไทยเติบโตช้า ไม่ทันมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในโลก ขณะที่มหาวิทยาลัยในหลายประเทศ เตรียมพร้อม และปรับตัวเพื่อเข้ารับการประเมินในการจัดอันดับโลก มีการลงทุนกับตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน และไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกสถาบันการศึกษาต่างกำลังให้ความสนใจ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงจัดกิจกรรม  Lunch Talk & Staff Meeting หัวข้อ “จะขยับลำดับที่ (Ranking) ได้อย่างไร” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สำหรับผู้บริหาร คณษจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานด้านนี้ที่ท่านอาจารย์ได้สั่งสม และข้อเสนอเชิงกลยุทย์ที่นำสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การทำ data center หรือ digital data ที่ทำให้สามารถเก็บข้อมูลที่คณะได้ทำงานทั้งหมดและรวบรวมให้ครบถ้วน  การสร้างผลงานเพิ่ม Citationจากอาจารย์อาวุโสนำไปสู่การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การให้รางวัลผลงานวิจัยตามคุณภาพมากกว่าปริมาณ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกว้างๆในแต่ละศาสตร์ตาม Q THE ฯลฯ

 

ภาพ ภาภรณ์ เรืองวิชา

ข่าว จิตรลัดดดา แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »