มข.จัดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสู่ผู้บริหารโรงเรียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดทางคณิตศาสตร์และหุ่นยนต์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่ผู้บริหารโรงเรียนใน สพป.ขอนแก่น เขต1 และผู้สนใจ
อ่าน 397 ครั้ง
21 ก.ย. 2562    Piranut Aimthong

           วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดทางคณิตศาสตร์และหุ่นยนต์ (Workshop for Mathematical Thinking and Robots) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โดยเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดทางคณิตศาสตร์และหุ่นยนต์ (Workshop for Mathematical Thinking and Robots) ซึ่งโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

โครงการอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก Professor Masami Isoda ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันเป็นผู้ประสานงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ในการบรรยายพิเศษ และ จัด Workshop ภายใต้หัวข้อ Mathematical Thinking and Robot ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูทางคณิตศาสตรศึกษา

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรม Workshop for Mathematical Thinking and Robots จากนั้นกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อAI for Education Transform in the 4th industrial Revolution” โดย Professor Masami Isoda ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า 70 คน

 

 

ข่าว  พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ภาพ  ไกรรัฐ มันหาท้าว


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »