นครขอนแก่นมอบให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ณ เปรู

นครขอนแก่น มอบหมายให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2 ณ San Borja กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
อ่าน 238 ครั้ง
4 ต.ค. 2562    Jitludda Santa

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนสำนักการสาธารณสุขฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการนำเสนอข้อมูลที่เพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study) โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2

เนื่องจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แจ้งเชิญเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเมืองคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2 ตามที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่นได้แจ้งเชิญให้ประเทศไทยเข้าร่วมการคัดเลือก และเทศบาลนครขอนแก่นได้รับอนุมัติให้เป็น Volunteer Town for the Low Carbon Model town Dissemination Project และเข้าร่วมประชุม The 3rd The APEC Low Carbon Model town Symposium ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ San Borja กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ให้เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมข้อมูลที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study) เช่น หมวดความต้องการในการใช้พลังงาน (Demand) ด้านการจราจรและการขนส่ง(Transportation)หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment& Resources) ด้านการกำจัดขยะของเสีย (Waste management) เป็นต้น

ในที่ประชุม นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ให้นโยบายและเสนอให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม The 3rd The APEC Low Carbon Model town Symposium โดยนำเสนอข้อมูลนโยบายและเป้าหมายในการลดคาร์บอนของเทศบาล และการดำเนินงานด้านเมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลที่ผ่าน เช่น การติดตั้ง Solar rooftop ณ อาคารตลาดสดเทศบาล สถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าอาคารและไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอดชนิด LED การศึกษาและก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในขอนแก่นไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน

โดยในการนำเสนอข้อมูลของเทศบาลต่อประชุม The 3rd The APEC Low Carbon Model town Symposium จะมีการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการการศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ใน 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการพลังงาน การจัดการของขยะ การจัดการน้ำเสีย การจัดการด้านการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและความต้องการในการศึกษาออกแบบเส้นทางการเดินและจักรยานของเมือง

 

ภาพ/ข่าว  เทศบาลนครขอนแก่น

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »